Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Co to jest Raport STANDARD, Raport PLUS? Jakie są różnice?

Raport STANDARD to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku, udostępnianą nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.). Raport STANDARD może zostać wysłany listem poleconym, na adres wskazany we wniosku, po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty przesyłki i dołączeniu dowodu wpłaty do wniosku.

Wgląd we własne dane oraz Raport STANDARD można uzyskać również bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK.

Raport PLUS, dostępny dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej. Uzyskanie Raportu PLUS jest płatne, a jego koszt wynosi 30 zł. Raporty PLUS można otrzymać listem poleconym na wskazany adres, możliwy jest również ich odbiór bezpośrednio w BOK. Do wniosku wysłanego listem poleconym lub złożonego w BOK, powinno zostać dołączone potwierdzenie dokonania wpłaty za Raport.

Raport STANDARD zawiera te same dane (finansowe i osobowe) co Raport PLUS z tym, że Raport PLUS uzupełniony jest o segment podsumowań zawierający szczegółową informację o łącznej liczbie posiadanych przez klienta zobowiązań. Istotną różnicą jest również to, iż Raport STANDARD udostępniany jest raz na 6 miesięcy, natomiast Raport PLUS udostępniany jest na każde życzenie Wnioskodawcy

 

Rozmiar tekstu: