Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działających w Polsce. Do głównych zadań statutowych należy reprezentowanie sektora bankowego m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami, infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych.

ZBP prowadzi Systemy Wymiany Informacji (SWI). Systemy służą do gromadzenia i udostępniania informacji, które pozwalają zwiększać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. ZBP nieustająco unowocześnia stosowane rozwiązania, dzięki czemu SWI są dziś podstawowymi narzędziami do wstępnej selekcji i eliminacji ryzyka związanego z potencjalnym Klientem.

Ryzyko, to nieodłączny element każdej działalności gospodarczej. Banki i inne instytucje finansowe, opiekujące się cudzymi pieniędzmi, szczególnie rozpoznały ten problem.

ZBP był inicjatorem i prekursorem budowy wielu bankowych baz danych. Był też inicjatorem i współautorem rozwiązań prawnych, które stworzyły podstawy do utworzenia Biura Informacji Kredytowej SA, a następnie wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i innymi obszarami gospodarki (np. poprzez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA).

Jednym z najważniejszych Systemów Wymiany Informacji jest szeroko opisywany na tej stronie System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. System zawiera dane o ponad milionie zagubionych i utraconych dokumentach tożsamości - ta wiedza pozwala skutecznie przeciwdziałać próbom dokonywania wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości.

ZBP prowadzi również międzybankowy System BANKOWY REJESTR, który umożliwia wymianę informacji identyfikujących Klientów nie wywiązujących się ze swych zobowiązań wobec Banków, gdy łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł (w przypadku Konsumentów) i 500 zł (w przypadku Przedsiębiorców), a świadczenia powstałe w wyniku tych zobowiązań są wymagalne od co najmniej 60 dni. Dostęp do danych zawartych w tej bazie umożliwia współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA.

Więcej informacji na temat współpracy ze Związkiem Banków Polskich udzielą Państwu nasi Doradcy. Wystarczy umówić się na spotkanie w wybranym regionie:

Kontakt z Doradcą CIG


Strona internetowa ZBP: www.zbp.pl


 

Rozmiar tekstu: